Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2011 και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα στην τεκμηρίωση αλλά και ανάδειξη μνημείων με τις πιο σύγχρονες, ακριβείς και αξιόπιστες τεχνολογίες. 

Είμαστε ειδικευμένοι στην αποτύπωση κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων με τη χρήση Laser Scanner 3D αλλά και φωτογραμμετρικές μεθόδους (είτε από εδάφους, είτε από αέρος).

Προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες εναέριας φωτογράφισης, εικονικής περιήγησης, καθώς και διαδραστικές εφαρμογές για υπολογιστές και έξυπνες συσκευές, με στόχο την ανάδειξη επιχειρήσεων, αρχαιολογικών χώρων και οικισμών.